Maloves Spa & Resort

+60 dostępnych pokoi
standard-title happyhours

happyhours

Regulamin „HAPPY HOURS”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji dla konsumentów „HAPPY HOURS” (dalej „Promocja”) jest Maloves Spa & Resort we Władysławowie ul. Hryniewieckiego 7 B (dalej „Organizator”).

 

2. Promocja obowiązuje codziennie od 15.00 do 18.00 godz. z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, w restauracji V4 znajdującej się na 4 piętrze.

3. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych nabywających produkty będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zwanych dalej „Konsumentami” lub „Klientami”.

§ Zasady Promocji

1.W ramach promocji Klient może skorzystać z rabatu 20 % na całym rachunku za konsumpcję.

2.Promocja nie dotyczy dań i napojów, na które już udzielono rabatu ani nie łączy się z

innymi promocjami

3.Promocja dotyczy dań i napojów zamówionych i spożywanych na miejscu w restauracji i nie obejmuje dań i napojów sprzedawanych na wynos.

4.W momencie składania zamówienia należy poinformować kelnera o chęci skorzystania z oferty promocyjnej.

5.Promocja w zakresie sprzedaży i spożywania alkoholu dotyczy tylko osób pełnoletnich i nie będących pod wpływem alkoholu

6.Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z nieskorzystaniem z w/w oferty, nie zgłoszeniem Kelnerowi w momencie składania zamówienia chęci skorzystania z Promocji, a w szczególności roszczenie o wymianę rabatu na ekwiwalent pieniężny.

§ 3

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy wyciąg z regulaminu będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym na stronie www.facebook.com/malovespl.

Pełna wersja regulaminu udostępniana będzie wszystkim zainteresowanym w Restauracji V4.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.